دوشنبه, 01 بهمن 1397 19:18

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܠܗܣܬܢ: ܪܘܣܝܐ ܠܐ ܫܪܟܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܪܘܫܘ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܠܗܣܬܢ: ܪܘܣܝܐ ܠܐ ܫܪܟܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܪܘܫܘ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܠܗܣܬܢ: ܪܘܣܝܐ ܠܐ ܫܪܟܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܪܘܫܘ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܠܗܣܬܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܟܒܼܢܘܬܐ̈ ܐܡܪܗ ܪܘܣܝܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܩܘܒܠܬܐ ܠܟܻܝܕܬܐ ܕܠܗܣܬܢ ܒܘܬ  ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܘܪܫܘ. ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܠܗܣܬܢ ܡܘܙܝܕܠܗ ܠܐܒ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܠܐ ܡܨܚ ܗܘܐܠܢ̈ ܚܬܪܓܻܡܘܬܐ ܒܘܬ ܡܢܬܝܬܐ ܕܐܗܐ ܝܬܰܒܼܬܐ.

 ܐܗܐ ܝܬܒܼܬܐ ܝܠܗ ܐܝܟ ܒܥܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܒܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید