دوشنبه, 01 بهمن 1397 19:40

ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܙ̇ܦܘܢ ܘ ܟܘܪܗ ܬܝܡܢܝܬܐ ܫܘܪܝܠܘܢ̈ ܠܡܥܒܼܪܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢ

ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܙ̇ܦܘܢ ܘ ܟܘܪܗ ܬܝܡܢܝܬܐ ܫܘܪܝܠܘܢ̈ ܠܡܥܒܼܪܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢ

ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܙ̇ܦܘܢ ܘ ܟܘܪܗ ܬܝܡܢܝܬܐ ܫܘܪܝܠܘܢ̈ ܠܡܥܒܼܪܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢ

ܐܗܐ ܚܒܪܐ ܦܝܫܠܗ ܝܗܒܼܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܪܫ ܕ ܒܢܟ ܩܢܛܪܘܢܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ. ܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܝܠܗ ܡܡܠܝܢܐ ܕ ܕ5.3 ܡܢ ܙܒܼܢܬܐ ܕܙܦܘܢ .

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید