دوشنبه, 01 بهمن 1397 19:52

ܨܕܪܐ ܟܻܡ ܚܪܒܐ ܕܕܫܕܫܬܐ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ̈ ܝܠܗ ܒܥܪܒܣܬܢ

ܨܕܪܐ ܟܻܡ ܚܪܒܐ ܕܕܫܕܫܬܐ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ̈ ܝܠܗ  ܒܥܪܒܣܬܢ

ܨܕܪܐ ܟܻܡ ܚܪܒܐ ܕܕܫܕܫܬܐ ܕܘܕܩܐ ܢܫܝܐ ܝܠܗ ܥܕ ܥܪܒܣܬܢ

ܣܦܪ - ܝܘܡܐ ܕܓܪܕܝܢ ܒܒܪܝܬܫ ܒܚܕ ܡܡܠܐ ܟܬܒܠܼܠܗ̇: ܓܪܕܝܢ: ܨܕܪܐ ܟܻܡ ܚܪܒܐ ܕܕܫܕܫܬܐ ܕܘܕܩܐ ܢܫܝܐ ܝܠܗ ܥܕ ܥܪܒܣܬܢ.

 ܐܗܐ ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܒܚܕ ܡܡܠܐ  ܗܘܐܠܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܡ ܕܫܕܫܬܐ ܕܙܕܩܐ̈ ܢܫܝܐ ܒܬܒܼܝܠ  ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܗܘ ܨܕܪܐ ܟܻܡ ܡܠܝܐ ܡܢ ܕܫܕܫܬܐ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ ܝܠܗ ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ. ܓܪܕܝܢ ܒܪܡܙܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܕܫܕܫܬܐ ܕܙܕܩܐ ܕܢܩܒܼܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܐܘܦ ܕܫܕܫܬܐ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܝܐ̈ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܒܢ ܣܠܡܢ. ܒܐܗܐ ܡܡܠܐ ܐܘܦ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܡ ܡܘܬܐ ܕܓܻܡܐܠ ܚܫܟܟܻܝ ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܕܥܪܒܣܣܬܢ ܒܬܘܪܟܝܐ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܘ ܒܦܘܝܕܢܐ ܕܒܢ ܣܠܡܢ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید