سه شنبه, 02 بهمن 1397 11:31

ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܐܕܝܘܡ ܡܢ ܐܝܪܢ ܚܫܠܗ̇ ܠܬܘܪܟܝܐ

ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܐܕܝܘܡ ܡܢ ܐܝܪܢ ܚܫܠܗ̇ ܠܬܘܪܟܝܐ

ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܐܕܝܘܡ ܡܢ ܐܝܪܢ ܚܫܠܗ̇ ܠܬܘܪܟܝܐ

ܬܓܒܪܢܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܘ ܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܙܘܩܝܐ ܕܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܡܢ ܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܠܬܘܪܟܝܐ.

 ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܒܕ ܦܝܫܐ ܡܚܘܦܛܬܐ ܗܠ ܕܦܝܫܝ ܫܩܝܠܐ ܡܟܠܝܬܐ̈ ܘ ܟܬܪܐ̈  ܬܚܘܡܢܝܐ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܘ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܐܩܢܘܡܝܝܐ̈ ܘ ܬܓܪܝܐ̈ ܒܝܠ 2 ܓܒܢܐ̈.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید