شنبه, 20 بهمن 1397 16:46

ܙܘܢܐ ܘ ܕܘܟܐ ܕܬܦܩܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܬܪܡܦ ܘ ܟܝܡ

ܙܘܢܐ ܘ ܕܘܟܐ ܕܬܦܩܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܬܪܡܦ ܘ ܟܝܡ

ܙܘܢܐ ܘ ܕܘܟܐ ܕܬܦܩܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܬܪܡܦ ܘ ܟܝܡ

ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܡܘܚܒܪܗ ܬܦܩܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܕܝܗ ܥܡ ܟܝܡ ܓܻܘܢ ܐܘܢ ܡܗܕܝܢܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܒܚܘܬܡܐ ܕܝܪܚܐ ܕܩܐܡ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܢܘܝ ܐܪܫܟܻܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܘܝܬܢܡ

 ܬܪܝܢ ܡܗܕܝܢܐ ܚܕ ܓܗܐ ܗܘܝܐ ܝܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕܕܥܒܼܪ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید