یکشنبه, 21 بهمن 1397 11:57

ܙܪܝܦ: ܐܝܪܢ ܒܘܬ ܝܗܒܼܠܬܐ ܘ ܫܩܠܬܐ ܙܘܙܢܝܐ ܠܐ ܣܦܪܐ ܠܝܘܪܘܦ

ܙܪܝܦ: ܐܝܪܢ ܒܘܬ ܝܗܒܼܠܬܐ ܘ ܫܩܠܬܐ ܙܘܙܢܝܐ ܠܐ ܣܦܪܐ ܠܝܘܪܘܦ

ܙܪܝܦ: ܐܝܪܢ ܒܘܬ ܝܗܒܼܠܬܐ ܘ ܫܩܠܬܐ ܙܘܙܢܝܐ ܠܐ ܣܦܪܐ ܠܝܘܪܘܦ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܡܫܪܪܬܐ ܕܐܗܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܝܗܒܼܠܬܐ ܘ ܫܩܠܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܒܬܓܪܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܕܓܢܗ ܠܐ ܣܦܪܐ ܥܠ ܝܘܪܘܦ ܡܘܙܝܕܠܗ ܒܪܝܬܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܒܘܬ ܫܘܚܠܦܐ ܬܓܪܝܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܝܘܪܘܦ ܒܐܗܐ ܙܘܢܐ ܝܠܗ ܚܕܐ ܨܚܨܝܬܐ ܘ ܓܪܟ ܚܙܚ ܝܘܪܘܦܢܝܐ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܟܡܐ ܝܢܐ̈ ܚܝܠܢܐ ܘ ܡܩܘܝܢܐ ܘ ܥܒܼܘܕܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید