شنبه, 27 بهمن 1397 11:31

ܬܦܩܬܐ ܕܠܒܼܪܘܦ̇ ܘ ܡܘܓܪܝܢܝ ܒܡܘܢܝܚ- ܒܪܓܻܐܡ ܩܢܛܪܘܢ ܗܡܙܡܝܬܐ̈

ܬܦܩܬܐ ܕܠܒܼܪܘܦ̇ ܘ ܡܘܓܪܝܢܝ ܒܡܘܢܝܚ- ܒܪܓܻܐܡ ܩܢܛܪܘܢ ܗܡܙܡܝܬܐ̈

ܬܦܩܬܐ ܕܠܒܼܪܘܦ̇ ܘ ܡܘܓܪܝܢܝ ܒܡܘܢܝܚ- ܒܪܓܻܐܡ ܩܢܛܪܘܢ ܗܡܙܡܝܬܐ̈


ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܡܘܢܝܚ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ. ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܝܗܘܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ.

  ܒܐܗܐ ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ ܐܘܦ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܐܝܟܢܝܘܬܐ  ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܘ ܐܡܝܢܘܬܐ ܒܐܘܟܪܝܢ  ܘܙܙܘܥܠܐ ، ܘ ܟܬܪܐ ܕܐܝܬ ܩܡ ܐܘܪܚܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘ ܫܘܚܠܦܐ ܐܰܚܪܝܐ  ܒܒܠܟܢ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید