دوشنبه, 29 بهمن 1397 19:26

ܡܗܕܝܢܐ: ܗܝ ܡܠܬ ܗܘܝܐ ܒܚܩܠܐ ܕܟܘܬܫܐ ܟܻܘ ܦܪܨܘܦܐ ܠܝܬܠܗ ܚܝܠܐ ܕܡܚܝܬܐ ܕܕܩܪܐ ܥܠ ܕܝܗ̇

ܡܗܕܝܢܐ: ܗܝ ܡܠܬ ܗܘܝܐ ܒܚܩܠܐ ܕܟܘܬܫܐ ܟܻܘ ܦܪܨܘܦܐ ܠܝܬܠܗ ܚܝܠܐ ܕܡܚܝܬܐ ܕܕܩܪܐ ܥܠ ܕܝܗ̇

ܡܗܕܝܢܐ: ܗܝ ܡܠܬ ܗܘܝܐ ܒܚܩܠܐ ܕܟܘܬܫܐ ܟܻܘ ܦܪܨܘܦܐ ܠܝܬܠܗ ܚܝܠܐ ܕܡܚܝܬܐ ܕܕܩܪܐ ܥܠ ܕܝܗ̇

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܡܐܙܠܬܐ ܕ22 ܒܒܗܡܢ ܐܡܪܗ:ܗܝ ܡܠܬ ܗܘܝܐ ܒܚܩܠܐ ܕܟܘܬܫܐ ܟܻܘ ܦܪܨܘܦܐ ܠܝܬܠܗ ܚܝܠܐ ܕܡܚܝܬܐ ܕܕܩܪܐ ܥܠ ܕܝܗ̇.ܐܗܐ ܦܩܕܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܐܬܪܐ ܝܗܘܐ ܒܬܦܩܬܐ ܕܒܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܙܪܒܝܓܻܐܢ ܥܡ ܡܥܠܝܘܬܗ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید