سه شنبه, 30 بهمن 1397 20:07

ܐܡܪܟܐ ܒܡܥܒܼܪܬܐ ܕܕܐܥܫ ܠܐܦܩܢܣܬܢ ܒܕ ܗܘܝܐ ܣܒܒ ܙܝܕܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܡܠܘܐܐ ܡܬܒܼܢܢܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ

ܐܡܪܟܐ ܒܡܥܒܼܪܬܐ ܕܕܐܥܫ ܠܐܦܩܢܣܬܢ ܒܕ  ܗܘܝܐ ܣܒܒ ܙܝܕܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܡܠܘܐܐ ܡܬܒܼܢܢܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ

ܐܡܪܟܐ ܒܡܥܒܼܪܬܐ ܕܕܐܥܫ ܠܐܦܩܢܣܬܢ ܒܕ  ܗܘܝܐ ܣܒܒ ܙܝܕܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܡܠܘܐܐ ܡܬܒܼܢܢܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ

ܣܝܥܬܐ ܕܗܓܝܬܐ ܕܥܒܼܕܪ ܡܢ ܬܚܘܡܐ ܕܦܪܣ- ܩܐ ܘ ܦܪܣ- ܚܙܘܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕܐ ܗܓܝܬܐ ܐܡܪܗ̇: ܐܡܪܟܐ ܒܡܥܒܼܪܬܐ ܕܕܐܥܫ ܠܐܦܩܢܣܬܢ ܒܕ  ܗܘܝܐ ܣܒܒ ܙܝܕܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܡܠܘܐܐ ܡܬܒܼܢܢܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ

.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید