پنج شنبه, 02 اسفند 1397 10:23

ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܡܟܡܠܬܐ ܕܓܘܕܐ ܬܚܘܡܢܝܐ ܥܡ ܡܟܙܝܟ

ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܡܟܡܠܬܐ ܕܓܘܕܐ ܬܚܘܡܢܝܐ ܥܡ ܡܟܙܝܟ

ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܡܟܡܠܬܐ ܕܓܘܕܐ ܬܚܘܡܢܝܐ ܥܡ ܡܟܙܝܟ

ܥܡ ܐܝܬܘܬܐ ܕܦܘܪܫܘܢܝܐ ܚܝܠܢܐ ܕܐܝܬ ܒܝܠ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܡ ܡܘܢܓܪܗ ܘ ܣܢܐ ܕܐܬܪܐ ܬܪܡܦ ܒܦܪܣܬܐ ܕܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܕܬܘܥܝܬܪ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܟܡܠܬܐ ܕܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢ ܓܘܕܐ ܬܚܘܡܢܝܐ  ܕܡܟܙܝܟ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܟܡܢ ܐܡܪܟܐ  ܬܪܡܦ ܒܐܗܐ ܐܓܪܬܐ ܕܬܘܥܝܬܪ  ܟܬܒܼܠܗ: ܐܗܐ ܓܘܕܐ ܦܝܫܠܗ ܬܘܪܨܐ ܒܝܠ ܐܡܪܟܐ ܘ ܬܚܘܡܐ ܕܡܟܙܝܟ ܘ ܝܠܗ ܣܒܒ ܥܠܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܩܐ ܐܬܪܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید