دوشنبه, 27 اسفند 1397 18:12

ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܘܬܪ ܚܬ ܒܐܬܪܐ ܕܗܘܠܢܕ- ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ̈ 3 ܓܢܬܐ̈

ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܘܬܪ ܚܬ ܒܐܬܪܐ ܕܗܘܠܢܕ- ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ̈ 3 ܓܢܬܐ̈

ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܘܬܪ ܚܬ ܒܐܬܪܐ ܕܗܘܠܢܕ- ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ̈ 3 ܓܢܬܐ̈

 

ܦܘܠܝܣ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܘܬܪ ܚܬ ܕܗܘܠܢܕ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܕ ܢܫܪܬܐ ܒܝܕ ܓܘܠܬܐ ܒܓܘܐ ܕܬܪܡܘܘܐ ܒܚܕ ܡܢ ܦܢܝܬܐ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܰܬܐ . ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܐܠܗ ܒܣܥܬ 10:45 ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ 21 ܒܝܪܚܐ ܕܐܘܟܬܘܒܪ. ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܘܠܝܣ ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ ܝܠܗ 3 ܓܢܬܐ ܘ ܕܪܒܢܐ ܙܐ ܗܠ ܐܕܝܐ 9 ܓܢܬܐ̈.

 ܐܗܐ ܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید