سه شنبه, 28 اسفند 1397 13:02

ܙܒܼܢܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܟܘܪܗ ܬܝܡܢܝܬܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܒܝܪܚܐ ܕܕܥܒܼܪ ܙܝܕܐ ܝܠܗ ܚܕ ܒ4

ܙܒܼܢܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܟܘܪܗ ܬܝܡܢܝܬܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܒܝܪܚܐ ܕܕܥܒܼܪ ܙܝܕܐ ܝܠܗ ܚܕ ܒ4

ܙܒܼܢܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܟܘܪܗ ܬܝܡܢܝܬܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܒܝܪܚܐ ܕܕܥܒܼܪ ܙܝܕܐ ܝܠܗ ܚܕ ܒ4

ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܗܝܪܝܬܐ̈ ܩܐ ܚܕ ܙܘܢܐ ܝܪܝܚܐ ܘ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܒܣܗܡܐ ܦܪܝܫܐ  ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܕܠܐ ܦܘܫܟܼܐ ܒܕ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܟܘܬܪܐ.

 ܒܗܪܡ ܩܣܡܝ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܠ ܥܠܡ  ܒܘܬ ܝܣܘܪܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܡܘܙܝܕܠܗ: ܕܠܐ ܦܘܫܟܻܐ ܐܘܦ ܒܕ ܗܘܐܠܢ̈ ܝܣܘܪܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܥܡ ܪܘܣܝܐ ܘ ܐܘܦ ܬܪܘܟܝܐ ܩܐ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܗܘ ܐܘܦ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܐܗܐ ܝܣܘܪܐ ܐܚܟܻܝ ܠܐ ܗܘܐ ܡܬܘܚܒܐ ܒܣܘܪܝܐ ܩܘܡܐ ܕܒܟܠ ܚܕ ܣܗܡܐ ܒܕ ܝܗܒܼܚ ܟܘܬܪܐ ܠܝܣܘܪܐ ܥܡ ܪܘܣܝܐ..

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید