سه شنبه, 28 اسفند 1397 13:08

ܐܓܪܬܐ ܕܕܐܥܫ- ܒܕ ܫܩܠܚ ܠܬܘܠܐ ܕܓܕܫܐ ܕܢܝܘܙܝܠܢܕ

 ܐܓܪܬܐ ܕܕܐܥܫ- ܒܕ ܫܩܠܚ ܠܬܘܠܐ ܕܓܕܫܐ ܕܢܝܘܙܝܠܢܕ

ܐܓܪܬܐ ܕܕܐܥܫ- ܒܕ ܫܩܠܚ ܠܬܘܠܐ ܕܓܕܫܐ ܕܢܝܘܙܝܠܢܕ

ܦܘܠܝܣ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܘܬܪ ܚܬ ܕܗܘܠܢܕ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܕ ܢܫܪܬܐ ܒܝܕ ܓܘܠܬܐ ܒܓܘܐ ܕܬܪܡܘܘܐ ܒܚܕ ܡܢ ܦܢܝܬܐ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܰܬܐ . ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܐܠܗ ܒܣܥܬ 10:45 ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ 21 ܒܝܪܚܐ ܕܐܘܟܬܘܒܪ. ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܘܠܝܣ ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ ܝܠܗ 3 ܓܢܬܐ ܘ ܕܪܒܢܐ ܙܐ ܗܠ ܐܕܝܐ 9 ܓܢܬܐ̈.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید