جمعه, 02 فروردين 1398 21:28

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܚܕܪܬܐ ܚܕܪܬܐ ܕܐܠܦܐ ܒܢܗܪܐ ܕܕܩܠܬ ܒܥܪܩ- ܡܘܬܐ ܕܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܨܒܝܐ̈ ܘ ܐܒܼܗܬܐ ܕܕܝܗ

ܚܕܐ ܐܠܦܐ ܒܢܗܪܐ ܕܕܩܠܬ ܒܩܘܪܒܝܘܬܐ ܕܡܘܨܠ ܒܥܪܩ ܚܕܪܗ̇ ܘ ܐܗܐ ܓܕܫܐ ܗܘܐܠܗ ܣܒܒ ܡܘܬܐ ܕܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܨܒܝܐ ܘ ܐܒܼܗܬܐ ܕܕܝܗ. ܒܘܫܝܘܐ ܕܓܢܬܐ̈ ܒܐܗܐ ܐܠܦܐ ܝܗܘܐ ܝܠܐ ܙܥܘܪܐ ܘ ܐܒܼܗܬܐ ܕܕܝܗ.ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ ܝܠܗ 65 ܓܢܬܐ̈ ܘ ܗܠܡ ܠܝܬ ܚܒܪܐ ܡܢ 30 ܓܢܬܐ̈.

ܐܓܪܬܐ ܕܕܐܥܫ- ܒܕ ܫܩܠܚ ܠܬܘܠܐ ܕܓܕܫܐ ܕܢܝܘܙܝܠܢܕ

ܦܘܠܝܣ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܘܬܪ ܚܬ ܕܗܘܠܢܕ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܕ ܢܫܪܬܐ ܒܝܕ ܓܘܠܬܐ ܒܓܘܐ ܕܬܪܡܘܘܐ ܒܚܕ ܡܢ ܦܢܝܬܐ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܰܬܐ . ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܐܠܗ ܒܣܥܬ 10:45 ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ 21 ܒܝܪܚܐ ܕܐܘܟܬܘܒܪ. ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܘܠܝܣ ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ ܝܠܗ 3 ܓܢܬܐ ܘ ܕܪܒܢܐ ܙܐ ܗܠ ܐܕܝܐ 9 ܓܢܬܐ̈.

ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܘܬܪ ܚܬ ܒܐܬܪܐ ܕܗܘܠܢܕ- ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ̈ 3 ܓܢܬܐ̈

 

ܦܘܠܝܣ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܘܬܪ ܚܬ ܕܗܘܠܢܕ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܕ ܢܫܪܬܐ ܒܝܕ ܓܘܠܬܐ ܒܓܘܐ ܕܬܪܡܘܘܐ ܒܚܕ ܡܢ ܦܢܝܬܐ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܰܬܐ . ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܐܠܗ ܒܣܥܬ 10:45 ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ 21 ܒܝܪܚܐ ܕܐܘܟܬܘܒܪ. ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܘܠܝܣ ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ ܝܠܗ 3 ܓܢܬܐ ܘ ܕܪܒܢܐ ܙܐ ܗܠ ܐܕܝܐ 9 ܓܢܬܐ̈.

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܛܠܒܠܗ̇ ܠܟܠܝܬܐ ܩܡ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܒܪܓܻܐܡ ܒܝܕ ܬܪܡܦ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܐܠܟܢܣܢܕܪ ܦ̇ܢܕܪ ܒܝܠܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܓܻܠܬܐ ܐܠܡܢܝܬܐ ܛܠܒܠܗ̇ܡܢ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܒܪܓܻܐܡ ܒܝܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید