شنبه, 03 فروردين 1398 20:40

ܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܛܠܒܠܗ̇ ܠܟܠܝܬܐ ܩܡ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܒܪܓܻܐܡ ܒܝܕ ܬܪܡܦ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܐܠܟܢܣܢܕܪ ܦ̇ܢܕܪ ܒܝܠܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܓܻܠܬܐ ܐܠܡܢܝܬܐ ܛܠܒܠܗ̇ܡܢ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܒܪܓܻܐܡ ܒܝܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید