شنبه, 03 فروردين 1398 20:48

ܬܪܡܦ ܘ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܡܢ ܪ̈ܥܝܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܐܡܪܟܐ

ܬܪܡܦ ܘ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܡܢ ܪ̈ܥܝܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܐܡܪܟܐ

ܬܪܡܦ ܘ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܡܢ ܪ̈ܥܝܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܐܡܪܟܐ

ܦܠܛܐ ܕܚܕ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܟܡܝܘܬܐ ܕܠܐ ܪܙܝܘܬܐ ܡܢ ܦܠܚܢܐ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܡܥܪܒܼܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܝܠܗ̇ ܡܢ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܒܣܗܡܐ ܡܨܥܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܒܘܫ ܙܐ ܒܙܝܕܐ ܝܠܗ̇.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܡܓܼܠܬܐ ܕܗܝܠ ܐܗܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܡܢ ܡܐܐ ܕܥܡܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܡܥܪܒܼܐ ܡܨܥܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܠܐ ܝܢܐ̈ ܪܙܝ ܡܢ ܦܠܚܢܐ ܕܬܪܡܦ . ܥܠ ܒܢܝܕ ܐܗܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܐܘܦ ܠܐ ܝܢܐ ܪܙܝ ܡܢ ܦܠܚܢܐ ܕܬܪܡܦ  ܡܢ ܡܐܐ ܕܥܡܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܬܝܡܢܝܐ ܕܐܬܪܐ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید