ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
جمعه, 16 اسفند 1398 20:55

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦ̇ܪܢܣܐ ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܘܬ ܟܪܘܢܐ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦ̇ܪܢܣܐ ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܘܬ ܟܪܘܢܐ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦ̇ܪܢܣܐ ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܘܬ ܟܪܘܢܐ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦ̇ܪܢܣܐ ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܘܬ ܟܪܘܢܐ ܘ ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܗܘܐܠܗ ܒܬܰܪ ܟܘܬܪܐ ܕܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܘ 2 ܓܒܢܐ ܫܘܩ ܡܢ ܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܒܘܬ ܝܣܘܪܐ  ܕܒܝܠ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܙܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید