جمعه, 16 اسفند 1398 21:08

ܦ̇ܝܠܡ- ܬܦܩܬܐ ܕܚܕ ܣܝܥܬܐ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܚܘܠܡܢܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܥܡ ܒܝܬ- ܟܪܝܗܐ ܕܡܣܝܗ ܕܐܢܫܘܪܝ

 ܦ̇ܝܠܡ- ܬܦܩܬܐ ܕܚܕ ܣܝܥܬܐ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܚܘܠܡܢܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܥܡ ܒܝܬ- ܟܪܝܗܐ ܕܡܣܝܗ ܕܐܢܫܘܪܝ

ܦ̇ܝܠܡ- ܬܦܩܬܐ ܕܚܕ ܣܝܥܬܐ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܚܘܠܡܢܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܥܡ ܒܝܬ- ܟܪܝܗܐ ܕܡܣܝܗ ܕܐܢܫܘܪܝ

رسانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید