شنبه, 02 فروردين 1399 20:59

ܟܘܬܫܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܟܪܘܢܐ ܘ ܫܩܠܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ

ܟܘܬܫܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܟܪܘܢܐ ܘ ܫܩܠܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ

ܟܘܬܫܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܟܪܘܢܐ ܘ ܫܩܠܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ

 ܦܠܚܢܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܝܠܗ ܟܘܬܫܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܟܪܘܢܐ ܘ ܫܩܠܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ. ܐܗܐ ܦܠܚܢܐ ܝܠܗ ܫܒܼܝܠܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܐܬܪܐ ܩܐ ܫܢܰܬܐ ܚܕܬܐ ܘ ܒܢܝܫܐ ܕܟܘܬܫܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܟܪܘܢܐ ܘ ܫܩܠܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید