شنبه, 02 فروردين 1399 21:01

ܗܡܙܡܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܥܡ ܥܡܐ- ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ

ܗܡܙܡܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܥܡ ܥܡܐ- ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ

ܗܡܙܡܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܥܡ ܥܡܐ- ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ

ܗܡܙܡܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ  ܥܡ ܥܡܐ ܒܕ ܗܘܝܐ 

ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒܣܥܬ 11:30

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید