دوشنبه, 04 فروردين 1399 18:10

ܫܪܝܬܐ ܕܗܓܝܬܐ ܘ ܨܚܨܝܬܐ ܥܠ ܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ ܒܝܕ ܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ

ܫܪܝܬܐ ܕܗܓܝܬܐ ܘ ܨܚܨܝܬܐ ܥܠ ܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ ܒܝܕ ܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ

ܫܪܝܬܐ ܕܗܓܝܬܐ ܘ ܨܚܨܝܬܐ ܥܠ ܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ ܒܝܕ ܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ

 ܐܬܪܐ ܕܟܝܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܗܓܝܬܐ ܘ ܨܚܨܝܬܐ ܥܠ ܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ  ܘ ܢܝܫܢܩܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܐܗܐ ܡܪܥܐ.

 ܐܗܐ ܨܚܨܝܬܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܒܘܬ ܡܫܟܻܚܬܐ ܕܘܟܣܢ ܕܐܗܐ ܡܪܥܐ ܘ ܒܗܝܬܐ ܕܐܗܐ ܡܪܥܐ ܥܠ 108 ܓܢܬܐ̈ ܕܓܢܗ ܛܠܒܠܘܢ̈ ܗܘܝ ܢܝܫܐ ܕܐܗܐ ܨܚܨܝܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید