چهارشنبه, 06 فروردين 1399 18:12

ܬܚܬ ܪܘܢܟܻܝ: ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܗܘܝܐ ܝܢܐ̈ ܣܒܒ ܓܙܡܬܐ ܕܚܝܘܬܐ ܕܥܡܐ ܕܕܘܢܝܐ

ܬܚܬ ܪܘܢܟܻܝ: ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܗܘܝܐ ܝܢܐ̈ ܣܒܒ ܓܙܡܬܐ ܕܚܝܘܬܐ ܕܥܡܐ ܕܕܘܢܝܐ

ܬܚܬ ܪܘܢܟܻܝ: ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܗܘܝܐ ܝܢܐ̈ ܣܒܒ ܓܙܡܬܐ ܕܚܝܘܬܐ ܕܥܡܐ ܕܕܘܢܝܐ

ܬܚܬ ܪܘܢܟܻܝ ܩܝܘܡܐ ܐܡܝܢܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܘܚܘܝܕܐ ܐܡܪܗ:  ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܗܘܝܐ ܝܢܐ̈ ܣܒܒ ܓܙܡܬܐ ܕܚܝܘܬܐ ܕܥܡܐ ܕܕܘܢܝܐ ܘ ܐܗܐ ܓܙܡܬܐ ܝܠܗ ܠܐ ܐܚܟܻܝ ܒܐܝܪܢ ܐܝܢܐ ܐܘܦ ܝܠܗ̇ ܓܙܡܢܬܐ ܕܪܒܐ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید