ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
پنج شنبه, 07 فروردين 1399 20:14

ܬܓܒܪܢܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܒܘܬ ܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ

ܬܓܒܪܢܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈  ܒܘܬ ܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ

ܬܓܒܪܢܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈  ܒܘܬ ܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ

ܬܓܒܪܢܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈  ܒܘܬ ܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ. ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܗܘܠܗ ܒܝܕ ܬܠܦ̇ܘܢ ܘ 2 ܓܒܢܐ̈ ܗܡܙܡܬܗ ܝܗܘܐ ܒܘܬ ܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ ܘ ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܐܗܐ ܡܪܥܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید