ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
شنبه, 16 فروردين 1399 11:01

ܚܕܝܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܡܢ ܫܚܠܦܬܐ ܕܐܣܝܪܐ̈ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܐܡܪܟܐ

ܚܕܝܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܡܢ ܫܚܠܦܬܐ ܕܐܣܝܪܐ̈ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܐܡܪܟܐ

ܚܕܝܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܡܢ ܫܚܠܦܬܐ ܕܐܣܝܪܐ̈ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܐܡܪܟܐ

ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܒܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ  ܕܥܢܐ ܡܢܬܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܒܘܬ ܫܚܠܦܬܐ ܕ ܐܣܝܪܐ ܒܝܠ  ܐܬܘܬܐ̈ ܘ ܐܡܪܗ ܐܗܐ ܝܠܗ ܢܝܫܢܩܐ ܡܣܝܡܢܐ ܡܢ ܐܗܐ ܕ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܟܐ ܡܨܝ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ.ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܐܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܙܕܘܬܐ ܕܐܣܝܐ ܡܣܥܘܕ ܣܘܠܝܡܢܝ  ܕܝܗܘܐ ܒܒܝܬ ܐܣܝܪܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید