ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
شنبه, 16 فروردين 1399 11:04

ܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܬܐܬܘܡܝܐ، ܡܫܘܪܪܗ ܠܛܒܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܡܝܐ ܝܩܘܝܪܐ ܕܐܝܪܢ

ܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܬܐܬܘܡܝܐ، ܡܫܘܪܪܗ ܠܛܒܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܡܝܐ ܝܩܘܝܪܐ ܕܐܝܪܢ

ܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܬܐܬܘܡܝܐ، ܡܫܘܪܪܗ ܠܛܒܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܡܝܐ ܝܩܘܝܪܐ ܕܐܝܪܢ

ܐܙܓܕܐ ܘ ܩܝܘܡܐ ܐܡܝܢܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܒܘܝܢ ܡܘܚܒܪܗ: ܐܙܢܣ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ  ܡܫܘܪܪܗ ܠܡܙܝܕܬܐ ܕܡܒܘܥܐ ܕܡܝܐ ܝܩܘܝܪܐ ܒܝܕ ܐܝܪܢ.

 ܟܙܡ ܓܼܪܝܒ ܐܒܕܝ ܡܘܙܝܕܠܗ: ܡܢ ܒܬܰܪ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܚܒܪܐ ܒܝܕ ܐܝܪܢ  ܩܐ ܐܙܢܣ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ  ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ  ܢܙܝܪܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ  ܫܩܠܘܢ̈ ܦܣܣܐ ܕܬܦܩܬܐ  ܡܢ ܫܘܬܐܣܐ ܕܐܪܐܟ  ܘ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܫܪܝܪܘܬܐ ܕܬܘܢܝܐ ܕܐܝܪܢ . ܟܡܝܘܬܐ ܕܡܒܘܥܐ ܕܡܝܐ ܝܩܘܝܪܐ ܕܐܝܪܢ ܒܩܐܡ ܝܠܗ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید