ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
یکشنبه, 17 فروردين 1399 21:18

ܡܢܝܢܐ ܐ̇ܚܪܝܐ ܕܟܪܘܢܐ ܒܐܝܪܢ- ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܐܬܪܐ ܡܘܚܒܪܗ: ܡܢܝܢܐ ܕܬܦܝܢܐ ܕܒܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ ܒܐܝܪܢ ܥܒܼܪܗ ܡܢ 58 ܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܘ ܗܠ ܐܕܝܐ3603 ܓܢܬܐ̈ ܙܐ ܡܘܬܢܐ̈

ܡܢܝܢܐ ܐ̇ܚܪܝܐ ܕܟܪܘܢܐ ܒܐܝܪܢ- ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܐܬܪܐ ܡܘܚܒܪܗ: ܡܢܝܢܐ ܕܬܦܝܢܐ ܕܒܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ ܒܐܝܪܢ ܥܒܼܪܗ ܡܢ 58 ܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܘ  ܗܠ ܐܕܝܐ3603 ܓܢܬܐ̈ ܙܐ  ܡܘܬܢܐ̈

ܡܢܝܢܐ ܐ̇ܚܪܝܐ ܕܟܪܘܢܐ ܒܐܝܪܢ- ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܐܬܪܐ ܡܘܚܒܪܗ: ܡܢܝܢܐ ܕܬܦܝܢܐ ܕܒܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ ܒܐܝܪܢ ܥܒܼܪܗ ܡܢ 58 ܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܘ  ܗܠ ܐܕܝܐ3603 ܓܢܬܐ̈ ܙܐ  ܡܘܬܢܐ̈

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید