ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
یکشنبه, 17 فروردين 1399 21:33

ܡܘܬܐ ܕ151 ܓܢܬܐ̈ ܒܥܠܬܐ ܕܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ ܒܐܝܪܢ

ܡܘܬܐ ܕ151 ܓܢܬܐ̈ ܒܥܠܬܐ ܕܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ ܒܐܝܪܢ

ܡܘܬܐ ܕ151 ܓܢܬܐ̈ ܒܥܠܬܐ ܕܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ ܒܐܝܪܢ

ܡܢܝܢܐ ܐ̇ܚܪܝܐ ܕܟܪܘܢܐ ܒܐܝܪܢ- ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܐܬܪܐ ܡܘܚܒܪܗ: ܡܢܝܢܐ ܕܬܦܝܢܐ ܕܒܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ ܒܐܝܪܢ ܥܒܼܪܗ ܡܢ 58 ܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܘ  ܗܠ ܐܕܝܐ3603 ܓܢܬܐ̈ ܙܐ  ܡܘܬܢܐ̈

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید