ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
دوشنبه, 18 فروردين 1399 09:53

ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܓܪܫܠܗ ܛܪܢܐ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܪܓܙܝܬ

ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܓܪܫܠܗ ܛܪܢܐ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܪܓܙܝܬ

ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܓܪܫܠܗ ܛܪܢܐ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܪܓܙܝܬ

 ܒܘܪܝܣ ܓܻܢܣܘܢ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܒܪܡܫܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܒܚܘܬܡܐ ܓܪܫܠܗ ܛܪܢܐ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܪܓܙܝܬ. ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܕܥܒܼܼ ܦܝܫܬܐ ܝܗܘܐ ܓܪܫܬܐ ܛܪܢܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ.  ܒܘܪܝܣ ܓܻܢܣܘܢ ܐܡܪܗ: ܐܗܐ ܛܪܢܐ ܝܗܘܐ ܡܚܒܪܬܐ ܕܚܕ ܐܩܡܐ ܚܕܬܬܐ  ܒܬܫܥܝܬܐ ܕܡܠܬ ܕܒܪܝܬܫ.

 ܒܐܗܐ ܪܐܙܐ ܒܪܝܬܫ ܝܘܡܐ ܕܒܝܪܚܐ ܕܙ̇ܢܘܝܗ ܒܕ ܦܠܛܐ ܡܢ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ  ܘ ܐܗܐ ܦܠܛܬܐ ܙܐ ܥܡܠܐܝܬ ܒܕ ܫܪܝܐ  ܡܢ 1 ܒܝܪܚܐ ܕܦ̇ܘܪܝܗ ܒܫܡܐ ܕܪܗܛܐ ܕܦܠܛܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید