ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
دوشنبه, 18 فروردين 1399 09:54

ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ: ܝܰܬܝܒܼܬܐ ܕܕܥܬܝܕ ܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܚܕܐ ܟܢܘܫܝܐ ܝܥܕܝܐ

ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ: ܝܰܬܝܒܼܬܐ ܕܕܥܬܝܕ ܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܚܕܐ ܟܢܘܫܝܐ ܝܥܕܝܐ

ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ: ܝܰܬܝܒܼܬܐ ܕܕܥܬܝܕ ܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܚܕܐ ܟܢܘܫܝܐ ܝܥܕܝܐ

 ܣܝܕ ܥܒܣ ܡܘܣܘܝ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܐܡܪܗ ܝܰܬܝܒܼܬܐ ܕܕܥܬܝܕ ܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܚܕܐ ܟܢܘܫܝܐ ܝܥܕܝܐ ܘ ܠܝܬ ܠܗ ܝܣܘܪܐ ܥܡ ܐܝܢܣܬܟܣ.ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܘܐ ܒܘܬ ܦܘܢܝܐ ܥܠ ܒܘܩܪܐ ܕܫܩܠ- ܛܒܐ ܘ ܗܘ ܐܗܐ ܝܰܬܝܒܼܬܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܝܥܕܝܬܐ ܒܐܢܕܙܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܘ ܝܥܕܝ ܫܘܠܐ .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید