ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
سه شنبه, 30 ارديبهشت 1399 22:24

ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܐܬܪܐ- ܡܢܝܢܐ ܕܬܦܝܢܐ124623 ܓܢܬܐ̈ - ܡܘܬܢܐ̈ 7119 ܓܢܬܐ̈- ܦܪܨܘܦܐ ܒܣܡܢܐ̈ ܩܘܪܒܐ ܠ97173 ܓܢܬܐ̈

ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܐܬܪܐ- ܡܢܝܢܐ ܕܬܦܝܢܐ124623 ܓܢܬܐ̈ - ܡܘܬܢܐ̈  7119  ܓܢܬܐ̈- ܦܪܨܘܦܐ ܒܣܡܢܐ̈ ܩܘܪܒܐ ܠ97173  ܓܢܬܐ̈

ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܐܬܪܐ- ܡܢܝܢܐ ܕܬܦܝܢܐ124623 ܓܢܬܐ̈ - ܡܘܬܢܐ̈  7119  ܓܢܬܐ̈- ܦܪܨܘܦܐ ܒܣܡܢܐ̈ ܩܘܪܒܐ ܠ97173  ܓܢܬܐ̈

 ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܐܬܪܐ ܗܠ ܐܕܝܐ ܡܢܝܢܐ ܕܬܦܝܢܐ124623 ܒܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ ܒܐܬܪܐ ܝܠܗ  ܓܢܬܐ̈ ܘ ܡܘܬܢܐ̈ ܙܐ  7119  ܓܢܬܐ̈. ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ ܒܥܠܬܐ ܕܚܕܘܬܐ  ܦܪܨܘܦܐ ܒܣܡܢܐ̈ ܝܢܐ̈ ܩܘܪܒܐ ܠ97173  ܓܢܬܐ̈.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید