ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
سه شنبه, 30 ارديبهشت 1399 22:32

ܢܫܪܬܐ ܣܝܒܪܝ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܡܐܢܐ ܕܣܗܕܐ ܪܓܻܐܝܝ

ܢܫܪܬܐ ܣܝܒܪܝ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܡܐܢܐ ܕܣܗܕܐ ܪܓܻܐܝܝ

ܢܫܪܬܐ ܣܝܒܪܝ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܡܐܢܐ ܕܣܗܕܐ ܪܓܻܐܝܝ

 

ܚܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܒܡܐܢܐ ܕܣܗܕܐ ܪܓܻܐܝܝ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܣܐܝܒܪܝ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܐܗܐ ܡܐܢܐ .ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܒܫܒܬܐ ܕܕܥܒܼܪ ܐܝܬ ܗܘܐ ܚܕܟܡܐ ܟܬܪܐ ܒܣܐܡܐܢܗ ܕܐܗܐ ܡܐܢܐ ܕܝܗܘܐ ܒܥܠܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ̈ ܣܐܝܒܪܝ.

 ܣܦܪ- ܝܘܡܐ ܕܘܫܝܢܓܬܘܢ ܦܘܣܬ ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ  ܘ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܚܕ ܡܫܬܐܢܐ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܟܬܒܼܠܗ ܒܘܬ ܢܫܪܬܐ ܣܐܝܒܪܝ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܫܘܬܐܣܐ ܕܡܐܢܐ ܕܣܗܕܐ ܪܓܻܐܝܝ ܕܐܝܪܢ.

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید