ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
چهارشنبه, 31 ارديبهشت 1399 11:27

ܣܢܕܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܢ ܫܘܬܐܣܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܩܡ ܓܙܡܝܬܐ̈ ܕܬܪܡܦ ܘ ܐܡܪܟܐ

ܣܢܕܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܢ ܫܘܬܐܣܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܩܡ ܓܙܡܝܬܐ̈ ܕܬܪܡܦ ܘ ܐܡܪܟܐ

ܣܢܕܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܢ ܫܘܬܐܣܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܩܡ ܓܙܡܝܬܐ̈ ܕܬܪܡܦ ܘ ܐܡܪܟܐ

ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܫܘܬܐܣܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܬܒܼܝܠܝܐ  ܡܢ ܒܬܰܪ ܗܝ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܠܡܪܟܐ ܓܙܡܠܗ ܗܝܪܝܬܐ̈ ܙܘܙܢܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܩܐ ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܒܕ ܦܝܫܝ ܡܘܟܠܝܐ  ܘ ܗܝ ܙܐ ܒܥܠܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܠܐ ܬܪܘܨܬܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܒܘܬ ܬܚܒܪܬܐ ܘ ܕܒܼܩܬܐ ܩܡ ܦܪܣܬܐ ܘ ܙܝܕܬܐ ܕܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ. ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܗ̇ ܠܣܢܕܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید