ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
پنج شنبه, 01 خرداد 1399 11:55

ܦܪܣܬܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܘܬ ܝܘܡܐ ܕܩܘܕܣ ܥܡ ܐܘܡܬܐ ܡܫܠܡܢܬܐ

ܦܪܣܬܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܘܬ ܝܘܡܐ ܕܩܘܕܣ  ܥܡ ܐܘܡܬܐ ܡܫܠܡܢܬܐ

ܦܪܣܬܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܘܬ ܝܘܡܐ ܕܩܘܕܣ  ܥܡ ܐܘܡܬܐ ܡܫܠܡܢܬܐ

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܝܘܡܐ ܕܩܘܕܣ  ܥܪܘܒܼܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܝܪܚܐ ܕܨܘܡܐ ܕܡܫܠܡܢܐ̈ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܦܪܣ- ܩܠܐ̈ ܘ ܦܪܣ- ܚܙܘܐ̈ ܓܘܝܐ ܘ ܒܪܝܐ ܒܕ ܗܘܬܐܠܗ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܘܡܬܐ ܡܫܠܡܢܬܐ .

 ܝܘܡܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܩܘܕܣ  ܝܠܗ ܥܪܘܒܼܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܝܪܚܐ ܕܪܡܙܐܢ ܐܝܟ ܛܠܒܬܐ ܕܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܘܡܝܢܝ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید