ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
پنج شنبه, 01 خرداد 1399 12:00

ܚܕ ܚܒܪܐ: ܬܚܠܘܦܐ ܕܐܠ ܒܓܼܕܕܝ ܦܝܫܠܗ ܕܒܼܝܩܐ ܒܥܪܩ

ܚܕ ܚܒܪܐ: ܬܚܠܘܦܐ ܕܐܠ ܒܓܼܕܕܝ ܦܝܫܠܗ ܕܒܼܝܩܐ ܒܥܪܩ

ܚܕ ܚܒܪܐ: ܬܚܠܘܦܐ ܕܐܠ ܒܓܼܕܕܝ ܦܝܫܠܗ ܕܒܼܝܩܐ ܒܥܪܩ

ܫܘܬܐܣܐ ܕܛܒܐ̈  ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܫܟܻܚܬܐ ܘ ܕܒܼܩܬܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܕܐܠ ܒܓܼܕܕܝ  ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܥܒܕܘܠ ܢܨܪ ܩܪܕܐܫ ܡܘܡܟܘܢ ܝܬܒܼ ܗܘܐ ܒܫܘܦܐ ܕܒܓܼܕܕܝ  ܕܒܣܝܩܘܡܐ ܕ 26 ܒܝܪܚܐ ܕܐܘܟܒܘܒܪ ܒܚܘܦܛܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܕܠܒ ܡܝܬܠܗ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید