ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
پنج شنبه, 01 خرداد 1399 23:38

ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܐܬܪܐ- ܡܢܝܢܐ ܕܬܦܝܢܐ129341 ܓܢܬܐ̈ - ܡܘܬܢܐ̈ 7341 ܓܢܬܐ̈- ܦܪܨܘܦܐ ܒܣܡܢܐ̈ ܩܘܪܒܐ ܠ100546 ܓܢܬܐ̈

ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܐܬܪܐ- ܡܢܝܢܐ ܕܬܦܝܢܐ129341 ܓܢܬܐ̈ - ܡܘܬܢܐ̈  7341  ܓܢܬܐ̈- ܦܪܨܘܦܐ ܒܣܡܢܐ̈ ܩܘܪܒܐ ܠ100546   ܓܢܬܐ̈

ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܐܬܪܐ- ܡܢܝܢܐ ܕܬܦܝܢܐ129341 ܓܢܬܐ̈ - ܡܘܬܢܐ̈  7341  ܓܢܬܐ̈- ܦܪܨܘܦܐ ܒܣܡܢܐ̈ ܩܘܪܒܐ ܠ100546   ܓܢܬܐ̈

ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܐܬܪܐ ܒܡܚܒܪܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܓܢܗ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܢܝܢܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ ܒܐܬܪܐ . ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ  ܡܢܝܢܐ ܕܬܦܝܢܐ129341 ܓܢܬܐ̈ ܘ ܡܘܬܢܐ̈ ܝܢܐ̈  7341  ܓܢܬܐ̈. ܐܗܐ ܡܢܝܢܐ ܝܠܗ  ܡܚܙܝܢܐ ܕܐܗܐ ܕ ܦܪܨܘܦܐ ܒܣܡܢܐ̈ ܩܘܪܒܐ ܠ100546   ܓܢܬܐ̈ ܘ ܡܘܬܢܐ̈ ܙܐ ܒ24 ܣܥܬܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܝܢܐ̈ 66 ܓܢܬܐ̈.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید