ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
جمعه, 02 خرداد 1399 16:00

ܡܚܒܪܬܐ ܒܨܘܪܝܬܐ̈- ܗܡܙܡܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ( ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ) ܒܘܬ ܝܘܡܐ ܕܩܘܕܣ

ܡܚܒܪܬܐ ܒܨܘܪܝܬܐ̈- ܗܡܙܡܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ( ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ) ܒܘܬ ܝܘܡܐ ܕܩܘܕܣ

ܡܚܒܪܬܐ ܒܨܘܪܝܬܐ̈- ܗܡܙܡܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ( ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ) ܒܘܬ ܝܘܡܐ ܕܩܘܕܣ

تصاویر: سخنرانی تلویزیونی مقام معظم رهبری به مناسبت روز قدس

تصاویر: سخنرانی تلویزیونی مقام معظم رهبری به مناسبت روز قدس

تصاویر: سخنرانی تلویزیونی مقام معظم رهبری به مناسبت روز قدس

تصاویر: سخنرانی تلویزیونی مقام معظم رهبری به مناسبت روز قدس

تصاویر: سخنرانی تلویزیونی مقام معظم رهبری به مناسبت روز قدس

تصاویر: سخنرانی تلویزیونی مقام معظم رهبری به مناسبت روز قدس

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید