شنبه, 07 تیر 1399 23:44

ܩܠܐ- ܦܩܕܝܬܐ̈ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܒܪܗܛܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܕܕܝܗ ܩܐ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܚܝܠܐ ܕܕܝܢܘܬܐ( ܒܟܢܘܫܝܐ ܟܠܢܝܐ ܕܚܝܠܐ ܕܕܝܢܘܬܐ)

ܩܠܐ- ܦܩܕܝܬܐ̈ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܒܪܗܛܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܕܕܝܗ ܩܐ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܚܝܠܐ ܕܕܝܢܘܬܐ( ܒܟܢܘܫܝܐ ܟܠܢܝܐ ܕܚܝܠܐ ܕܕܝܢܘܬܐ)

ܩܠܐ- ܦܩܕܝܬܐ̈ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܒܪܗܛܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܕܕܝܗ ܩܐ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܚܝܠܐ ܕܕܝܢܘܬܐ( ܒܟܢܘܫܝܐ ܟܠܢܝܐ ܕܚܝܠܐ ܕܕܝܢܘܬܐ)

 ܦܩܕܝܬܐ̈ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܒܪܗܛܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܕܕܝܗ ܩܐ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܚܝܠܐ ܕܕܝܢܘܬܐ ܘ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܥܝܣܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕܚܝܠܐ ܕܕܝܢܘܬܐ ܕܐܬܪܐܒ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܟܠܢܝܐ ܕܚܝܠܐ ܕܕܝܢܘܬܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید