دوشنبه, 09 تیر 1399 23:28

ܓܙܡܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܢ ܓܒܐ ܕܬܘܪܟܝܐ

ܓܙܡܬܐ  ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܢ ܓܒܐ ܕܬܘܪܟܝܐ

ܓܙܡܬܐ  ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܢ ܓܒܐ ܕܬܘܪܟܝܐ

ܪܓܻܒ ܛܝܒ ܐܪܕܘܓܼܐܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܬܘܪܟܝܐ  ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ ܛܠܒܠܗ ܕܝܗܒܼܝ ܠܢܦܩܬܐ̈ ܘ ܙܘܙܐ ܕܡܫܪܝܬܐ ܕܨܚܘܪ̈ܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ . ܐܪܕܘܓܻܐܢ ܐܡܪܗ ܒܡܕܚܐ ܕܒܘܚܪܢ ܕܣܘܪܝܐ ܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܠܐ ܦܝܫܠܗ ܣܢܝܕܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ  ܘ ܝܗܘܐ ܡܫܪܝܢܐ ܕܒܘܫܝܘܘܐ ܕܨܚܘܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܓܢܗ ܡܘܙܝܕܠܗ ܒܐܗܐ ܙܘܢܐ ܬܘܪܟܝܐ ܚܘܪܙܠܗ̇ ܒܩܘܪܒܐ ܠ  ܡܝܠܝܪܕ ܕܘܠܪ  ܐܝܢܐ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܐܚܟܻܝ ܗܘܐܠܗ ܡܦܪܝܢܐ ܕ ܡܝܠܝܪܕ ܕܘܠܪ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید