سه شنبه, 10 تیر 1399 10:42

ܩܘܡܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܙܗܕܐܢ

ܩܘܡܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܙܗܕܐܢ

ܩܘܡܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܙܗܕܐܢ

ܡܒܘܥܐ ܛ

ܒܝܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܩܘܡܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܙܗܕܐܢ ܒܦܢܝܬܐ ܕ ܟܘܪܝܢ ܬܝܡܢ ܡܕܢܚܐ ܕܐܬܪܐ.

 ܐܗܐ ܦܩܝܬܐ ܡܘܪܝܫܐ ܕܐܕܝܘܡ ܩܘܘܡܠܗ̇ ܒܐܘܪܚܐ ܕ2 ܡܫܝܢܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܩܘܪܒܝܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܝܢ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܙܗܕܐܢ.

ܐܝܟ ܬܢܝܬܐ ܕܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܒܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܟܻܘ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܠܐ ܝܠܗ ܡܝܬܐ ܘ ܐܚܟܻܝ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܓܝܣܐ ܕܢܛܪܘܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܘܪܒܢܐ ܝܠܗ.

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید