ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
سه شنبه, 14 مرداد 1399 18:48

ܡܚܒܪܬܐ ܒܘܝܕܥܘ:ܙܒܘܬܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܕܝܠܗ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܩܡ ܝܠܐ ܙܥܘܪܐ ܒܫܢܐ̈ ܩܪܘܬܢܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ

 ܡܚܒܪܬܐ ܒܘܝܕܥܘ:ܙܒܘܬܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܕܝܠܗ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܩܡ ܝܠܐ ܙܥܘܪܐ ܒܫܢܐ̈ ܩܪܘܬܢܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ

ܙܒܘܬܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܕܝܠܗ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܩܡ ܝܠܐ ܙܥܘܪܐ ܒܫܢܐ̈ ܩܪܘܬܢܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ

رسانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید