ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
سه شنبه, 14 مرداد 1399 18:49

ܚܕܐ ܐܘܡܢܐ ܐܪܡܢܝܐ ܕܝܠܗ ܡܚܙܝܢܐ ܕܫܘܦܪܐ ܕܦܢܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܒܐܝܪܢ

ܚܕܐ ܐܘܡܢܐ ܐܪܡܢܝܐ ܕܝܠܗ ܡܚܙܝܢܐ ܕܫܘܦܪܐ  ܕܦܢܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܒܐܝܪܢ

ܚܕܐ ܐܘܡܢܐ ܐܪܡܢܝܐ ܕܝܠܗ ܡܚܙܝܢܐ ܕܫܘܦܪܐ  ܕܦܢܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܒܐܝܪܢ

ܚܕܐ ܐܘܡܢܐ ܐܪܡܢܝܐ ܕܝܠܗ ܡܚܙܝܢܐ ܕܫܘܦܪܐ  ܕܦܢܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܒܐܝܪܢ
ܬܕܥܘܣ ܕܪ ܡܣܪܘܦܝܐܢ ܐܘܡܢܐ ܐܪܡܢܝܐ ܕܐܝܠܗ ܚܘܒܐ ܒܘܬ܀ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܨܘܪܝܬܐ̈ ܕܐܝܠܗ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܠܘܕܟܢܐ ܕܚܕܪܐ ܘ ܬܘܪܝܣܬܝ ܕܐܝܪܢ . ܡܣܪܘܒܝܐܢ ܝܠܗ ܝܠܗ ܨܝܪܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܐܪܡܢܣܬܢ  ܦܘܪܩܐ ܒܝܬ- ܨܘܒܐ  ܡܢ ܒܝܬ- ܨܘܒܐ ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܕܐܪܡܢܣܬܢ ܘ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܝܪܘܐܢ ܝܠܗ ܒܦܠܚܐ ܐܝܟ ܚܕ ܨܝܪܐ ܡܫܡܗܐ ܘ ܪܫܡܢܐ

رسانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید