ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
پنج شنبه, 16 مرداد 1399 12:09

ܩܒܠܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܡܢ ܬܠܬܐ ܚܘܪܙܐ ܕܦܬܪܘܫܝܡܝ ܒܐܝܪܢ

ܩܒܠܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܡܢ ܬܠܬܐ ܚܘܪܙܐ ܕܦܬܪܘܫܝܡܝ ܒܐܝܪܢ

ܩܒܠܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܡܢ ܬܠܬܐ ܚܘܪܙܐ ܕܦܬܪܘܫܝܡܝ ܒܐܝܪܢ

ܦܝܫܠܗ ܡܬܘܩܢܩܐ ܚܘܪܙܐ ܕܩܒܠܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܡܢ ܬܠܬܐ ܚܘܪܙܐ ܕܦܬܪܘܫܝܡܝ ܒܐܝܪܢ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܓܒܘܫܗܪ ܘ ܠܘܪܣܬܢ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ ܒܦܨܠܐ ܕܘܝܕܥܘ.

 ܟܢܘܫܝܐ ܕܦܬܪܘܫܝܡܝ ܕܡܬܢܘܠ  ܒܡܦܪܝܬܐ ܕ7 ܐܠܦܐ ܬܘܢ ܡܬܢܘܠ ܝܠܗ ܡܢ ܡܦܪܝܢܐ ܟܻܡ ܓܘܪܐ ܕܐܗܐ ܡܠܘܐܐ ܒܕܘܢܝܐ ܕܝܠܗ ܒܚܕ ܦܢܝܬܐ ܒܓܘܪܘܬܐ ܕ220 ܗܟܬܪ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܒܘܫܗܪ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید