ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
شنبه, 15 شهریور 1399 10:48

ܓܝܣܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܥܕܢܐ ܕܪܦܝܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܐܝܪܠܒܠܢ ܒܟܻܬܪ- ܘܝܕܥܘ

ܓܝܣܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܥܕܢܐ ܕܪܦܝܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܐܝܪܠܒܠܢ ܒܟܻܬܪ- ܘܝܕܥܘ

ܓܝܣܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܥܕܢܐ ܕܪܦܝܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܐܝܪܠܒܠܢ ܒܟܻܬܪ- ܐܗܐ ܘܝܕܥܘ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܠܙܕܘܬܐ ܡܟܚܟܢܬܐ ܕܐܗܐ ܦܠܚܐ ܒܥܕܢܐ ܕܪܦܝܬܐ ܕܓܢܗ  ܡܢ ܪܡܘܬܐ ܒܚܕܐ ܚܘܪܙܐ ( ܡܢܘܪ) ܓܝܣܝܐ

رسانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید