ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
سه شنبه, 18 شهریور 1399 12:39

ܝܰܬܝܒܼܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܩܪܝܬܝܩܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܘ ܐܪܕܘܓܼܐܢ

ܝܰܬܝܒܼܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܩܪܝܬܝܩܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܘ ܐܪܕܘܓܼܐܢ

ܝܰܬܝܒܼܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܩܪܝܬܝܩܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܘ ܐܪܕܘܓܼܐܢ

 ܡܟܼܬܒܼܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܾܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܝܰܬܝܒܼܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܩܪܝܬܝܩܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܘ ܐܪܕܘܓܼܐܢ . ܐܗܐ ܝܰܬܝܒܼܬܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܒܦܨܠܐ ܕܘܝܕܥܘ.

 ܐܝܪܢ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܝܢܐ̈ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܕ2 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܒܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܘ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܘ ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܙܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܗܓܝܢܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܢܘܩܙܐ ܐܢܢܩܝܐ.

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید