ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
چهارشنبه, 19 شهریور 1399 12:12

ܦܪܨܘܦܐ ܫܪܟܢܐ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܾ ܛܘܗܡܢܝܘܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܡܘܢܦܠܘܢ̈ ܠܨܘܪܬܐ ܕܡܫܚܕܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܘܬܐ ܕܬܪܡܦ

ܦܪܨܘܦܐ ܫܪܟܢܐ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈  ܕܪܩܘܒܼܾ ܛܘܗܡܢܝܘܬܐ ܒܐܡܪܟܐ  ܡܘܢܦܠܘܢ̈ ܠܨܘܪܬܐ ܕܡܫܚܕܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܘܬܐ ܕܬܪܡܦ

رسانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید