ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
چهارشنبه, 19 شهریور 1399 12:15

ܣܢܕܢܐ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܦܨܠܐ ܪܒܐ ܟܝܘܝ ܢܫܪܘܗܢ̈ ܥܠ ܥܡܐ ܫܪܟܢܐ ܒܡܐܙܠܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠ ܛܘܗܡܢܝܘܬܢܐ

ܣܢܕܢܐ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܦܨܠܐ ܪܒܐ ܟܝܘܝ ܢܫܪܘܗܢ̈ ܥܠ ܥܡܐ ܫܪܟܢܐ ܒܡܐܙܠܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠ ܛܘܗܡܢܝܘܬܢܐ

رسانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید