ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
جمعه, 21 شهریور 1399 18:15

ܡܚܒܪܬܐ ܒܨܘܪܝܬܐ̈-ܪܙܡܐܝܫ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܓܝܣܐ - ܙܘܠܦ̇ܩܐܪ ܕ99

ܡܚܒܪܬܐ ܒܨܘܪܝܬܐ̈-ܪܙܡܐܝܫ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܓܝܣܐ - ܙܘܠܦ̇ܩܐܪ ܕ99
.ܪܙܡܝܫ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܓܝܣܐ ܙܘܠܦ̇ܩܐܪ ܕ99 ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܫܘܪܝܠܗ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܚܝܠܐ ܝܡܝܐ، ܚܝܠܐ ܗܘܝܐ، ܚܝܠܐ ܕܦܕܐܦ̇ܢܕ ܘ ܚܝܠܐ ܒܪܙܝܐ ܆ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ  ܒܚܕ ܦܢܝܬܐ ܒܓܘܪܘܬܐ ܕ2 ܡܠܝܘܢ ܡܬܪ ܡܘܟܥܒ ܒܬܝܚܘܒ ܡܝܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܘܪܚܐ ܕܗܘܪܡܘܙ، ܨܝܦܐ ܕܡܟܪܐܢ ، ܝܡܐ ܕܥܘܡܐܢ ܘ ܓܪܒܝܐ ܕܝܡܐ ܕܗܢܕ.

تصاویر: رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش

تصاویر: رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش

تصاویر: رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش

تصاویر: رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش

تصاویر: رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش

تصاویر: رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش

تصاویر: رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش

تصاویر: رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش

تصاویر: رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش

تصاویر: رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید