ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
جمعه, 21 شهریور 1399 18:19

ܪܙܡܝܫ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܓܝܣܐ ܙܘܠܦ̇ܩܐܪ ܕ99

ܪܙܡܝܫ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܓܝܣܐ ܙܘܠܦ̇ܩܐܪ ܕ99

ܪܙܡܝܫ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܓܝܣܐ ܙܘܠܦ̇ܩܐܪ ܕ99

ܪܙܡܝܫ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܓܝܣܐ ܙܘܠܦ̇ܩܐܪ ܕ99 ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܫܘܪܝܠܗ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܚܝܠܐ ܝܡܝܐ، ܚܝܠܐ ܗܘܝܐ، ܚܝܠܐ ܕܦܕܐܦ̇ܢܕ ܘ ܚܝܠܐ ܒܪܙܝܐ ܆ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ  ܒܚܕ ܦܢܝܬܐ ܒܓܘܪܘܬܐ ܕ2 ܡܠܝܘܢ ܡܬܪ ܡܘܟܥܒ ܒܬܝܚܘܒ ܡܝܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܘܪܚܐ ܕܗܘܪܡܘܙ، ܨܝܦܐ ܕܡܟܪܐܢ ، ܝܡܐ ܕܥܘܡܐܢ ܘ ܓܪܒܝܐ ܕܝܡܐ ܕܗܢܕ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید