ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
یکشنبه, 23 شهریور 1399 11:51

ܕܪܒܢܬܐ ܕ2 ܗܕܡܐ ܕܦܘܠܝܣ ܒܠܘܣ ܐܢܓܻܠܣ ܕܐܡܪܟܐ

ܕܪܒܢܬܐ ܕ2 ܗܕܡܐ ܕܦܘܠܝܣ ܒܠܘܣ ܐܢܓܻܠܣ ܕܐܡܪܟܐ

ܕܪܒܢܬܐ ܕ2 ܗܕܡܐ ܕܦܘܠܝܣ ܒܠܘܣ ܐܢܓܻܠܣ ܕܐܡܪܟܐ

ܦܘܠܝܣ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܠܘܣ ܐܢܓܻܠܣ ܒܐܡܪܟܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܕܪܒܢܬܐ ܕ2 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܦܘܠܝܣ ܒܐܗܐ ܡܕܝܢܰܬܐ ܒܥܠܬܐ ܕܡܚܝܬܐ ܒܓܘܠܬܐ̈.

 ܐܢܐ̈ 2 ܓܢܬܐ̈ ܕܘܪܒܢܘܢ̈ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܟܡܦܬܘܢ ܘ ܒܝܕ ܦܪܨܘܦܐ ܠܐ ܝܥܕܝܐ.

 ܡܕܝܢܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܟܡܐ ܝܪܚܐ ܕܕܥܒܼܪ ܝܢܐ̈ ܣܗܕܐ ܕܕܩܪܝܬܐ̈ ܒܝܠ ܦܘܠܝܣ ܘ ܐܘܦ ܙܝܕܬܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ̈.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید