ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
یکشنبه, 23 شهریور 1399 11:57

ܢܦܠܬܐ ܠܩܕܰܡܐ ܕܓܻܘ ܒܝܕܢ ܡܢ ܬܪܡܦ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܓܘܪܐ ܕܐܡܪܟܐ

ܢܦܠܬܐ ܠܩܕܰܡܐ ܕܓܻܘ ܒܝܕܢ ܡܢ ܬܪܡܦ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܓܘܪܐ ܕܐܡܪܟܐ

ܢܦܠܬܐ ܠܩܕܰܡܐ ܕܓܻܘ ܒܝܕܢ ܡܢ ܬܪܡܦ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܓܘܪܐ ܕܐܡܪܟܐ

ܦܠܛܐ ܕܒܩܪܝܬܐ̈ ܕܬܚܡܢܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܢܐ ܠܢܦܠܬܐ ܠܩܕܰܡܐ ܕܓܻܘ ܒܝܕܢ ܡܢ ܬܪܡܦ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܓܘܪܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܗܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܦܝܫܠܗ̈ ܡܘܥܒܼܕܬܐ ܒܝܕ ܣܦܪ- ܝܘܡܐ ܕܢܝܘܝܘܪܟ ܬܝܡܙ ܘ ܒܝܬ- ܨܘܒܐ ܕܣܝܢܐ ܘ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܠܢܦܠܬܐ ܠܩܕܰܡܐ ܕܓܻܘ ܒܝܕܢ ܡܢ ܬܪܡܦ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܓܘܪܐ ܕܐܡܪܟܐ.ܥܠ ܒܢܝܕ ܐܗܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܒܝܕܢ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܡܝܢܐ ܣܘܬܐ ܒܩܢܝܬܐ ܕ50 ܡܢ ܡܐܐ ܕܩܠܐ  ܝܠܗ ܠܩܕܰܡܐ ܡܢ ܬܪܡܦ ܒ 41 ܡܢ ܡܐܐ ܕܩܠܐ.  ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܒܼܕܐܙܐ ܒܝܕܢ ܐܝܬܠܗ 46 ܡܢ ܡܐܐ ܕܩܠܐ ܘ ܬܪܡܦ 42 ܡܢ ܡܐܐ.ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܝܘ ܗܡܦܫܝܪ ܒܪܝܕ ܐܝܬܠܗ 45 ܡܢ ܡܐܐ ܕܩܠܐ ܘ ܬܪܘܦ 42 ܡܢ ܡܐܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید